Laiteläheinen ohjelmointi C-kielellä

Kurssilla perehdytään sulautetun järjestelmän ohjelmointiin C-kielellä. Ohjelmointiympäristönä käytetään Tietomyrskyn EXB2313-mikrotietokonekorttia, missä on ATMELin ATtiny2313 AVR-mikro-ohjain.

Kurssi on peruskurssi, joka ei edellytä aikaisempaa C-kielen osaamista tai AVR-mikro-ohjaimen tuntemusta.

Sisältö:

  • Ohjelmointiympäristö
  • Sulautetun järjestelmän ohjelmarunko
  • Tulojen ja lähtöjen ohjelmointi
  • Muuttujat, operaattorit ja bittioperaatiot
  • Makrot ja vakiot
  • Ohjausrakenteet, funktiot ja taulukot
  • Keskeytykset
  • Ajastimien ja laskureiden ohjelmointi
  • Harjoituksia EXB2313-mikrotietokonekortilla

Osanottajamäärä on enintään 16 ja vähintään 8 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.